8858cc永利官网

副教授

万仕刚

发布:   时间:2022-09-19 16:57:12  浏览:

万仕刚 博士

副教授

邮箱:wansg@mail.usts.edu.cn

地址:8858cc永利官网石湖校区逸夫楼B335

教育:

PhD(无机化学)厦门大学,师从章慧教授,2010.09-2015.09

BS(化学)厦门大学,2006.09-2010.07

工作经历:

2022.03- 副教授,8858cc永利官网,8858cc永利官网

2019.06-2022.02 助理教授(研究),南方科技大学

2018.04-2019.05 副研究员,南京工业大学

2015.12-2017.12 博士后,合作导师陆为副教授,南方科技大学

重要奖项和荣誉:

2022,第3届全国老员工化学实验创新设计大赛“微瑞杯”华东赛区三等奖(指导教师)

2020,国家自然科学基金青年基金项目(主持)

2019,深圳市自然科学基金面上项目(主持)

研究与代表性论文:

主要研究方向包括:(1)磷光配合物的设计合成及其光物理性质研究;(2)磷光材料的功能化应用;(3)光照活化的磷光发射及光活化除氧。在Angew. Chem. Int. Ed.Chem. Commun.等期刊发表研究论文近20篇。主持国家自然科学基金项目1项,深圳市自然科学基金面上项目1项。

1. Shigang Wan, Hongqi Zhou, Jinxiong Lin and Wei Lu*. Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 8416–8420.

2. Jinxiong Lin,# Shigang Wan,# Wenfeng Liu and Wei Lu*. Chem. Commun., 2019, 55, 4299–4302.

3. Shigang Wan, Jinxiong Lin, Huimin Su, Junfeng Dai and Wei Lu*. Chem. Commun., 2018, 54, 3907–3910.

4. Shigang Wan and Wei Lu*. Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 1784–1788.

5. Shigang Wan, Li-Rong Lin*, Lili Zeng, Yiji Lin, Hui Zhang*. Chem. Commun., 2014, 50, 1530115304.

6. Xingke Yu, Shigang Wan, Wanhua Wu*, Cheng Yang* and Wei Lu*. Chem. Commun., 2022, 58, 6284–6287.

7. Yiji Lin, Fang Zou, Shigang Wan, Jie Ouyang, Li-Rong Lin* and Hui Zhang*. Dalton Trans., 2012, 41, 6696–6706.

8. Yiji Lin, Shigang Wan, Fang Zou, Yuekui Wang*, Hui Zhang*. New J. Chem., 2011, 35, 2584–2590.